Všeobecné vyhlásenie

Prevádzkovateľom tejto stránky je:

 

HELP Production, s.r.o.
Bratislavská 35/A
Košice 040 11

 

IČO: 36 586 803

 

Prezeraním internetovej stránky helpproduction.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Helpproduction. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Helpproduction zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Helpproduction si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Helpproduction alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Helpproduction. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Helpproduction.

 

Všetky osobné údaje získava Helpproduction od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.